Onderwijs

Er is een tekort aan leraren en de verwachting is dat dit tekort blijft door de uitstroom van (oudere) leraren. Ook is de instroom van nieuwe onderwijzers beperkt. Binnen het onderwijs is en blijft de vraag naar geschoold personeel hoog. Het lerarentekort voor 2022 werd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geschat op 4.100 fte en mogelijk 11.000 fte in 2027.