AGRI/ FOOD

De agrarische sector is continu in beweging, de laatste jaren met name op het gebied van duurzaamheid. Innovatieve ontwikkelingen en de vele technologische veranderingen binnen deze sector hebben ervoor gezorgd dat bedrijven staan te springen om goed personeel.