Alfa College

Alfa-college, een christelijk ROC dat bedrijfsopleidingen op maat verzorgt. Als ROC verzorgt het Alfa-college middelbare beroepsopleidingen die in de beroepsopleidende (BOL) of beroepsbegeleidende leerweg (BBL) worden aangeboden. Daarnaast biedt het college ook cursussen, avondopleidingen, EVC trajecten, Taal- en rekentoetsen en maatwerktrajecten aan.