Basiscursus Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) – Drenthe College

Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang moet je volgens de wet Ontwikkelkansen voor Kwaliteit en Educatie (OKE) in het bezit zijn van een certificaat Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Bij Drenthe College haal je dit certificaat in twaalf dagdelen.

Startdatum is september 2021, duur is 12 avonden. Locaties: Meppel, Assen en Emmen. 

Kijk voor meer informatie op

Meer cursussen